Djurens Rätt
20 September 2018

Fortsatt förbud mot kommersiell valjakt

Sedan 1986 råder ett internationellt förbud mot kommersiell valjakt, ett beslut fattat inom Internationella valfångstkommissionen, IWC:

Under IWC:s möte i Brasilien nu i september presenterade Japan ett förslag om att tillåta kommersiell valjakt. Liknande förslag har tidigare lagts av Norge och Island, som också denna gång ställde sig bakom förslaget från Japan. Men återigen röstades förslaget ner Internationella valfångstkommissionen och förbudet som röstades igenom 1982, och trädde i kraft 1986, lever vidare!

Men trots förbudet fortsätter just Japan, Norge och Island att jaga valar. Enbart Norge har fångat och dödat mer än 13 000 valar sedan förbudet trädde i kraft. Norge och Island genomför en kommersiell jakt i trots mot förbudet, medan Japan hänvisat till att deras valfångst sker vetenskapliga syften snarare än kommersiella.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: