Djurens Rätt
06 June 2014

Fortsatt förbud mot pälsdjursfarmer i Nederländerna

Ett förbud mot pälsnäringen, menade domstolen, riskerar få svåra konsekvenser för pälsdjursfarmarna. Detta var något som fick svensk pälsdjursindustri att jubla, men beslutet har nu överklagats av den nederländska regeringen.

I och med att överklagan har lämnats in gäller pälsfarmsförbudet vilket innebär att det är förbudet att starta nya pälsdjursfarmer, att utöka existerande farmer och att all pälsdjursfarmning ska vara borta till 2024.

Den nederländska regeringen kommer att presentera ett förslag till hur kompensationen till pälsdjursfarmarna ska se ut. Från regeringens sida menar man att förbudet mot pälsdjursfarmning i Nederländerna länge har kunnat förutses, att det finns en övergångsperiod på tio år under vilken pälsdjursfarmarna har tid att återfå sina investeringar samt att stödåtgärder vidtas.

Nicole van Gemert, från Djurens Rätts samarbetsorganisation Bont voor dieren, säger: ”Opinionen mot minkindustrin är stark i Nederländerna med 85 procent för ett förbud. Domstolens beslut handlar bara om att det inte är klart hur kompensationen ska se ut, inte om förbudet i sig.”

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: