Djurens Rätt
09 April 2013

Fortsatt förbud mot reptiler som sällskapsdjur i Norge

I Norge är det förbjudet att sälja herptiler (grod- och kräldjur) i djuraffärer, och att hålla dem som sällskapsdjur i hemmet. Bakom beslutet ligger insikten om att det är svårt att tillfredsställa dessa djurs speciella miljöbehov. Organisationen Dyrevernalliansen pekar också på att herptiler, i motsats till andra sällskapsdjur, inte är tama och upplever mänsklig kontakt som något enbart negativt.

Den intressegrupp som trots förbudet har importerat och hållit reptiler i Norge har under lång tid försökt påverka den ansvariga myndigheten, Mattilsynet, att luckra upp förbudet. Och Matttillsynet förslog till sist en lista på 18 arter som de ansåg kunde undantas från förbudet.

Men nu har den norska landbruksminister Slagsvold Vedum slagit fast att förbudet ska kvarstå oförändrat.

– Det är bra att lantbruksministern avslår Mattilsynets förslag om att legalisera hållningen av 18 arter av reptiler. Olaglig djurhållning ska inte belönas genom att legaliseras, säger Anton Krag från Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen rekommenderar att de reptiler som redan finns i Norge ska lämnas till en djurpark, eller tillbaka till platsen där de köptes – och kritiserar landbruksminister Vedums förslag att de ska avlivas.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: