Djurens Rätt
15 February 2022

Fortsatt lidande hos Kronfågel – klarar inte av att följa djurskyddslagen

På Kronfågels anläggning utanför Katrineholm slaktas drygt en miljon kycklingar varje vecka. Det innebär att nästan hälften av alla djur som slaktas i Sverige varje år sätter liv till i en och samma djurfabrik. Djurens Rätt har löpande rapporterat om skandalerna som sker på Kronfågels slakteri.

I en artikel i Aftonbladet som publicerades den 14 februari framgår det att missförhållandena på Kronfågel inte har rättats till, och att kycklingar fortsätter riskera att plågas vid slakt.

– Det här är oacceptabelt i ett land som påstår sig ha världens bästa djurskydd. Nu behövs krafttag från såväl politiker som myndigheter för att djurskyddslagen ska vara mer än tomma ord. Det går inte att slakta så här många kycklingar och se till varje individ samtidigt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Skållade kycklingar oundvikligt enligt Kronfågel

I artikeln framgår det att Kronfågel inte kan efterleva den nollvision företaget har om att undvika att skålla levande kycklingar. Så sent som i november upptäcktes ett “rödskinn” en “ostucken” kyckling som har tydliga tecken på att ha skållats levande. Det är något som bryter mot djurskyddslagen som säger att varje individ ska skyddas mot onödigt lidande. Kronfågel skriver i ett yttrande till Länsstyrelsen:

“...noll procent ostuckna fåglar inte är möjligt att uppnå, även om detta ska vara målsättningen”.

Länsstyrelsen föreslår att ge företaget vite om 10 000 kronor varje gång en kyckling skållas levande, men Kronfågel motsätter sig det.

– Jag förstår att många blir upprörda över de återkommande skandalerna i kycklingfabrikerna, det blir jag också. Det bästa sättet att inte stödja djurplågeriet är att helt välja bort kycklingen från tallriken, säger Camilla Bergvall.

Kronfågel kan få miljonstöd

Samma dag som Aftonbladet publicerade sin uppföljande granskning, presenterade regeringen ett miljonstöd till fjäderfä-näringen. Upp till 260 miljoner kan ges i stöd till kycklingfabriker på grund av försämrad lönsamhet föregående år. Ännu har inga krav getts på att verksamheten ska följa djurskyddslagen, eller krav om framtida hållbarhet, för att stödet ska kunna betalas ut. Det innebär att Kronfågels djurfabrik kan få miljonstöd.

I september skickade Djurens Rätt en skrivelse till ansvarig minister om att förhindra framtida kycklingskandaler. Det är hög tid att ta tag i problemen. 

Djurens Rätts förslag i korthet

  • Ge kontrollmyndigheter och rättsväsendet tillräckligt med resurser, samt bemyndiganden, för att kunna stoppa slakterier som bryter mot lagstiftning.
  • Sätt en gräns för antal djur per anläggning och hur snabbt slakten får gå till.
  • Inför förbud mot elbadsbedövning vid slakt och avsättning av resurser till forskning om bättre bedövningsmetoder.

Vidare läsning om skandalerna hos Kronfågel:
Skandalen på Kronfågel - kycklingar skållas levande
Fortsatta brister på Kronfågels slakteri - skållar levande kycklingar
Djurplågeriet på Kronfågel fortsätter trots företagets löften om åtgärder 

Atria Lagerbergs och Guldfågeln har haft liknande problem:
Djurens Rätt kräver ett stopp för elbadsbedövning i kycklingindustrin 
Ny djurplågeriskandal - kycklingar skållades levande

 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: