Djurens Rätt
10 May 2019

Fortsatt många brister på minkfarmerna i Sverige visar inspektioner

År 2018 genomfördes 17 inspektioner av Länsstyrelsen på svenska minkfarmer. Trots att 13 av dessa var föranmälda hittades brister på fler än hälften av de inspekterade farmerna, 10 farmer. Det visar Djurens Rätts kartläggning av inspektionerna på landets ca. 70 minkfarmer under förra året.

– Precis som tidigare år har länsstyrelserna censurerat alla brister med hänvisning till att enskild kan lida skada om informationen röjs. Det är såklart oroväckande att information om hur det ser ut på minkfarmerna i Sverige inte görs tillgänglig för allmänheten. Det är av stor vikt för djuren att transparensen ökar och att djurens välmående tas på allvar, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Sex av inspektionerna var så kallade uppföljningar som görs då en minkfarm haft en brist på förra årets inspektion. Dock var det hela 10 farmer som visade brister året innan, vilket betyder att det är flera farmer som inte fått ett uppföljande besök.

– 8 av 10 svenskar vill att minkfarmningen i Sverige ska avvecklas, trots detta får den finnas kvar år efter år trots att bristerna är många. Det är dags för politisk handling om vi ska kunna vara ett land som slår sig för bröstet för våra djurskyddslagar, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt.

Inspektionerna år för år

2017: Brister på över hälften av farmerna
2016: Endast åtta inspektioner och stora brister
2016: Antalet inspektioner har minskat kraftigt, statistik 2011 - 2016
2015: Brister vid hälften av alla inspektioner

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: