Djurens Rätt
25 April 2017

Fortsatt nej till fixering av suggor

För två år sedan skrev över 20 000 personer under Djurens Rätts upprop mot ett godkännande av kontrollprogrammet, som om det godkändes skulle innebära allvarliga försämringar för grisarna. I sin ansökan föreslog Sveriges Grisföretagare att tillåta fixering av suggorna i samband med grisning och inseminering, en tidigare avvänjning mellan sugga och kultingar, fler grisar per box med ännu större trängsel som följd och fler grisar per avdelning.

Djurens Rätt lämnade över de insamlade namnen till Jordbruksverket tillsammans med en skrivelse med kraftig kritik mot det föreslagna kontrollprogrammet på flera punkter.

Nu har Jordbruksverket avslagit grisbranschens ansökan. Till ATL säger Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket, att de kommit fram till att de inte har något tydligt bemyndigande att godkänna ett nytt kontrollprogram inom djurskyddet. Redan 2013 föreslog Landsbygdsdepartementet i en promemoria reglering av frivilliga kontrollprogram för djuromsorg. Några ändringar i hur kontrollprogrammen regleras har ändå inte genomförts efter det.

– Att förslaget till griskontrollprogram avslås är positivt. Men hoten om framtida försämringar för grisarna är kvar, om än i annan form än en ansökan om kontrollprogram, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Nyligen rapporterade vi om att Jordbruksverket föreslår föreskriftsändringar som kan innebära kraftiga försämringar för grisarna. Två av förslagen från det så kallade djuromsorgsprogrammet - tidigare avvänjning av kultingar och fler tillåtna grisar per avdelning (ej att förväxla med förslaget om fler grisar på oförändrad yta) - finns med i Jordbruksverkets förslag på föreskriftsändringar som är ute på remiss nu till 22 maj.

Grisbranschen följer resultaten i den studie om fixering av suggor som genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet och som ska slutrapporteras under 2018. Studien initierades av nätverket GrisForsk2020 som startades år 2010 på initiativ av Sveriges Grisföretagare, SLU och Svenska Pig.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: