Djurens Rätt
11 June 2012

Fortsatt stark opinion mot minkfarmning när riksdagen röstar i frågan - och 91 % av farmerna har brister

Djurens Rätt har granskat inspektionsprotokoll från de 32 av Sveriges 70 minkfarmar som inspekterades 2011 och resultatet är att 91 procent av de inspekterade farmerna fortfarande inte lever upp till djurskyddslagstiftningen. En statlig utredning från 2003 och ett riksdagsbeslut från 2006 har båda kommit fram till att hållningen av minkar måste förändras.

Vid inspektionerna hittades bland annat döda och skadade djur, för små burar eller avsaknad av sysselsättning för minkarna. Varannan farm vid inspektionen saknade tillstånd för hela verksamheten. Lika många uppfyllde inte det lagstadgade kravet på föremål för sysselsättning. Tolv procent fick anmärkningar för att de inte avlivar djuren på rätt sätt, och en farm av fem hade för små burar. På 22 procent av farmerna hittades döda och/eller skadade djur.

- Vi konstaterar att minknäringen bryter mot djurskyddslagen på flera punkter. De politiker som vill förbjuda pälsfarmningen har en stark opinion med sig när de nu röstar den 13 juni, säger Camilla Bergvall från Djurens Rätts pälsgrupp

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: