Djurens Rätt
12 April 2018

Fortsatt svaga regler för hästars rätt till naturligt beteende

Funktionsinriktade bestämmelser och den flexibilitet som kan följa med dem kan vara positiva, men innebär också en risk att reglerna blir otydliga och därmed svåra att följa och kontrollera efterlevnaden av. Vi ser en sådan risk med flera av de föreslagna ändringarna i remissen.

– Beslutar Jordbruksverket att det här förslaget ska träda ikraft får hästarnas behov fortsättningsvis stå tillbaka för ekonomiska intressen, till exempel när det gäller fortsatt tillåten hållning av hästar i spilta och undantag från att behöva hålla hästarna utomhus på ytor där de kan röra sig fritt i sina naturliga gångarter, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande, Djurens Rätt.

Hela Djurens Rätts remissyttrande kan du läsa här

Djurens Rätt har i sitt remissyttrande framfört bland annat följande:

  • Vi är fortfarande bekymrade över paragrafen om hästars behov av social kontakt. Formuleringen är något bättre nu än den var i förra remissvändan. Det är tydligare nu att hästar ska hållas så att de kan se, höra och känna lukten av andra hästar (den delen är tillagd i nyaste förslaget). De ska också dagligen ha fysisk kontakt med andra hästar ”i hage och/eller under den tid de står uppstallade i box eller spilta” (kvar sedan förra remissvändan). Det är en väldigt svag skrivning att den dagliga fysiska kontakten med andra hästar ska ske i hage och/eller när de står uppstallade. Formuleringen ”och/eller” bör bytas ut mot ”och”. Vi menar också att ordet ”daglig” i samma mening är en väldigt vag skrivning, särskilt i samband med att formuleringen i nuvarande föreskrift ” Hästars behov av social kontakt ska tillgodoses” tagits bort. Daglig kan betyda allt från en minut om dagen, vilket är alldeles för kort tid, till större delen av dygnet vilket är mer rimligt. Utgångsläget måste vara den grundläggande kunskap vi har om hästar; de är flockdjur med stort socialt behov. Enligt djurskyddslagen har hästar rätt till naturligt beteende och sociala interaktioner är en mycket viktig del av det naturliga beteendet hos hästar.
     
  • Det behövs ett slutdatum för när hästar inte ska få hållas uppstallade i spiltor längre, eftersom det starkt begränsar deras möjligheter till naturligt beteende. Vi vill också se ytterligare begränsningar i hur länge hästar ska få hållas i spilta och box per dygn.
     
  • Ytterligare ett exempel där Jordbruksverket ställer hästarnas behov mot, och låter dem väga mycket lättare än ekonomiska intressen, är rätten att få röra sig fritt i sina naturliga gångarter utomhus. Paragrafen behöver förstärkas på flera sätt. Det är oacceptabelt att fortsättningsvis tillåta hästhållning som inte har plats och mark för att kunna hålla hästarna utomhus i hagar så stora att de utan problem kan röra sig fritt i sina naturliga gångarter. Kravet på att hästar dagligen (och med en mer specifik tidsangivelse som innebär åtminstone större delen av dagen) ska ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter utomhus, måste gälla alla.
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: