Djurens Rätt
16 June 2015

Fråga i riksdagen om märkning av veganmat

en moderata riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (M)skickade den 5 juni in en skriftlig fråga till finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) där hon skriver att fler och fler väljer att äta vegetariskt men att det ibland kan vara svårt att veta vad en produkt innehåller.

Sofia Arkelsten skriver att det i Indien finns en vegetarisk märkning som är en grön prick och i Storbritannien ett grönt V eller textraden "Suitable for vegetarians" som symbol. Hon undrar därför vilka åtgärder som statsrådet har tänkt vidta för att bidra till att en märkning av mat fri från ingredienser av djur ska komma till i Sverige.

Det blev istället landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) som svarade på frågan, och han håller inledningsvis med om att det är viktigt att livsmedelsmärkningen är tydlig så att konsumenten inte blir vilseledd. Han skriver också att det för många är viktigt att kunna välja mat som inte innehåller ingredienser från djur.

Gällande en märkning så menar Sven-Erik Bucht att det är frivilliga märkningar som fungerar bäst och att han inte ämna vidta några åtgärder och glädjande nog hänvisar han till Djurens Rätts märkning 100% VEGANSKT. Minister Bucht skriver:

"Exempelvis har Djurens Rätt nyligen lanserat en märkning "100 % VEGANSKT. Godkänd av Djurens Rätt" för att underlätta för konsumenterna. Alla företag som tillverkar eller importerar veganska livsmedel är välkomna att ansöka om märkningen. Jag välkomnar initiativet och kommer att följa frågan, men ser inga skäl till åtgärder från regeringens sida i dagsläget."

Läs mer om Djurens Rätts märkning på www.djurensratt.se/100-procent-veganskt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: