Djurens Rätt
08 December 2016

Fråga till landsbygdsministern om djurskyddsarbetet inom EU

Som Djurens Rätt drivit på för och tidigare rapporterat om, lyfte Landsbygdsminister Bucht frågan om Europas djurtransporter på det senaste ministermötet i Bryssel 14-15 november. Sverige fick också stöd från ett flertal andra länder för en bättre efterlevnad och till viss del en översyn av transportreglerna.

Elin Lundgren (S) skriver i sin fråga till statsrådet att hon gläds över att frågan har lyfts fram och fått gehör och frågar vidare vilka djurskyddsfrågor som kommer att lyftas inom EU framöver.

I svaret skriver Landsbygdsministern att djurskydd är en viktig fråga och hänvisar till den nya EU-plattform för djurskydd som nu är under arbete.

Arbetet för en EU-plattform är något som Sverige i samarbete Danmark, Nederländerna och Tyskland började arbeta med under 2015. EU-plattformen syftar bland annat till att ge samordnade åtgärdsförslag för olika initiativ i samhället för att förbättra djurhållningen.

Vidare svarar Bucht att ” Många angelägna djurskyddsfrågor inom unionen kommer att kunna behandlas inom ramen för plattformens arbete. Exempel på detta är bland annat att verka för att stympning av djur, särskilt i fråga om svanskupering av grisar och näbbtrimning av fjäderfä, ska upphöra, liksom långa djurtransporter.”

Källa: Riksdagen.se

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: