Djurens Rätt
16 December 2015

Framgång: 25 000 färre möss i Botoxförsök

Den höga giftigheten hos botulinumtoxinet och processen vid tillverkningen kräver att varje sats Botox måste testas före användning. Standardmetoden är att använda ett så kallat LD 50-test på möss (LD 50-tester går enkelt uttryckt ut på att man tar fram den dos av ett ämne som dödar hälften av en grupp av djur som utsätts för det.) Grupper av möss injiceras med olika doser av Botox i bakkroppen. Mössen som injiceras med de högsta doserna får utstå fruktansvärda plågor. De drabbas av förlamning, nedsatt syn och andningssvårigheter. Efter tre eller fyra dagars lidande dör de av kvävning.

Merz-Pharma testar idag sina Botoxprodukter Xeomin och Bocouture på ungefär 35 000 möss varje år. Företaget har meddelat att djurtesterna kan minskas med 70 procent till 10 400 möss under 2016, och med 85 procent till 5 400 möss under 2017. Detta innebär att 25 000 möss kommer att räddas undan från en mycket plågsam död nästa år.

Det nya godkännandet gäller för merparten av testningen, men en mindre del, som utgör ungefär 5 procent av de totala djurtesterna, täcks inte in. En liten av testerna utförs därtill i länder där godkännandet inte gäller än. Företaget säger att de siktar på att ersätta 100 procent av djurförsöken, men där är de alltså inte än.

European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) där Djurens Rätt är den svenska medlemsorganisationen har drivit en kampanj för att ersätta de plågsamma djurtesterna inom Botoxtillverkningen under flera år. Enbart från Djurens Rätts hemsida har det skickats över 3 000 protestbrev till företaget Merz-Pharma.

- Att Merz-Pharma nu övergår nästan helt till djurfria metoder på ganska kort tid är en enorm framgång för vår kampanj. Detta visar att protester lönar sig. Nu fortsätter vi att sätta press på företagen Ipsen och Eisai, som halkat efter de andra tillverkarna och fortfarande testar på väldigt många djur, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: