Djurens Rätt
02 June 2022

Framgång: Bulgarien förbjuder minkfarmer av miljöskäl

Bulgariens miljöminister har 1 juni skrivit under en lagändring som förbjuder uppfödning av minkar och import av levande minkar till landet av miljöskäl. Den enda minkfarmen som nu behöver lägga ned sin verksamhet i Bulgarien är ovanligt stor, större än de minkfarmer som finns i Sverige. Därmed besparas upp till 130 000 minkar per år genom beslutet, även om det bara påverkar ett företag.

– Oavsett anledning är det oerhört glädjande att ännu ett land fasar ut all pälsdjursuppfödning. Sverige sticker ut allt mer från mängden i EU. Jag uppmanar alla att skriva under medborgarinitiativet Fur Free Europe för att påverka resten av EU, och i och med det Sverige, att förbjuda all pälsproduktion, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Lagstiftningen är skriven av miljöhänsyn då minkarna i fångenskap klassas som en invasiv art som påverkar den biologiska mångfalden negativt. Situationen med vilda minkar i Bulgarien är liknande den i Sverige, men restriktioner mot minkfarmer likt de bulgariska saknas här – även om det svenska Naturvårdsverket meddelat att de tittar på frågan. Omkring 20 minkfarmer finns kvar i Sverige med högst koncentration i Blekinge, där också förrymda minkar påträffas regelbundet.

Ett djurskyddsgrundat förbud mot all framtida pälsdjursuppfödning i Bulgarien har diskuterats tidigare, och det finns information som tyder på att ett sådant lagförslag kommer inom kort igen. 

Länder i EU med pälsfarmsförbud:

 1. Belgien, 2023
 2. Bulgarien, 2022
 3. Estland, 2026
 4. Frankrike, 2021
 5. Irland, 2022
 6. Italien, 2022
 7. Kroatien, 2017
 8. Luxemburg, 2018
 9. Nederländerna, 2021
 10. Slovakien, 2025
 11. Slovenien, 2013
 12. Tjeckien, 2019
 13. Tyskland, 2022
 14. Österrike, 2005

14 av 27 medlemsstater har nu tagit ställning i frågan, och totalt 21 av 27 medlemsstater har, eller är nära, ett pälsfarmsförbud. Parlamentarisk diskussion om att förbjuda pälsfarmer pågår i Danmark, Lettland, Litauen, Polen, Spanien och Ungern. Sverige saknas på listan på grund av kvarvarande minkfarmer och avsaknad av lagstiftningsförslag från regering eller riksdag.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: