Djurens Rätt
10 September 2018

Framgång: djurförsök för botox ersätts med djurfria metoder

Koalitionen European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), där Djurens Rätt ingår, har under flera år arbetat mot djurförsök för botulinumtoxin (i folkmun botox) och har uppmanat det franska läkemedelsföretaget Ipsen att införa djurförsöksfria testmetoder för deras botox-produkter Dysport och Azzalure, som de producerar för Nestlé. (Dysport används som läkemedel men också för kosmetika syften, medan Azzalure enbart används för kosmetika.)

Drygt 15 000 personer har skrivit under Djurens Rätts upprop mot Nestlé och mot plågsamma djurförsök för botox - stort tack till alla er som är en del i denna förändring!

Den djurfria testmetoden ersätter de LD50-tester som annars är vanligt för botox-produkter. LD50-tester innebär djurförsök där grupper av möss injiceras i buken med olika doser botulinumtoxin för att hitta den dos som dödar hälften av djuren. Detta medför ett stort lidande för djuren som kvävs långsamt genom muskelförlamning medan de är fullt medvetna.

Företagen Allergan och Merz-Pharma har tidigare ersatt djurförsök för botox med djurfria metoder, och nu har också Ipsen fått godkänt för att använda en cellbaserad testmetod som inte innebär djurförsök! 

 – Godkännandet av Ipsens djurfria testmetod innebär att hundratusentals möss i Europa inte längre kommer att utsättas för djurförsök för botoxprodukter, djurförsök som vi anser är fullständigt oacceptabelt. Nu uppmanar vi övriga företag som tillverkar botox-produkter att följa efter, säger Katy Taylor från ECEAE.

Beslutet innebär dock inte att något av de tre företagen blir helt fria från djurförsök, eller att all djurtestning för botox upphör. Men det är ett stort och viktigt steg på vägen!

Skriv och protestera

Ett företag som fortsätter använda djurförsök i tillverkningen av botulinumtoxin är Eisai. Skriv under uppropet och uppmana dem att upphöra med djurförsöken för botulinumtoxin.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: