Djurens Rätt
08 November 2013

Framgång för djurfria kosmetikatester i Kina

Istället föreslås att industrin nu ska ha möjlighet att bedöma säkerheten genom användningen av ett ämne som bygger på toxikologiska ingredienser, detta i enhetlighet med "Cosmetic Product Safety Report" från EUs kosmetikaregler. Kina kommer därefter att överväga ytterligare åtgärder för import och särskilda användningsområden inom kosmetika baserat på erfarenheterna av detta .

Det finns en global trend i att sluta testa kosmetika på djur. En stor tidigare framgång är givetvis att EU förbjöd djurtestad kosmetika och hygienproduktertidigare i år. Något som Djurens Rätt var med och drev. Trots trenden  att sluta testa kosmetika på djur, och även då sådana tester nu är olagliga för saluföring i Europeiska unionen, har framsteg dröjt i Kina på grund av kravet på att all kosmetika som säljs i landet skall lämnas in för djurförsök i statliga laboratorier. Detta har tvingat företag som säljer sina produkter i Kina att duplicera sina säkerhetsrutiner,  djurfria tester används för Europa och sedan återtestas produkterna genom djurförsök i Kina, för den kinesiska marknaden. Som ett resultat av detta har ett antal ledande kosmetikaföretag vägrat att sälja sina produkter i Kina.

Den senaste utvecklingen  ser nu ut att göra det möjligt för företag att marknadsföra kosmetika i Kina utan att testa på djur. Det sker i samråd med de kinesiska myndigheterna och Cruelty Free International, samt kinesisk och internationell industri. Bakom ligger diskussioner med Cruelty Free Internationals Director of Policy i Peking och Shanghai förra månaden och tidigare under året.

Michelle Thew, VD på Cruelty Free International  säger följande om utvecklingen; "Detta genombrott kommer att innebära att det sista globalt reglerande organet som krävde djurförsök är redo att acceptera alternativ för majoriteten av kosmetikaprodukter. Vi väntar på detaljer och slutlig bekräftelse av förslaget, detta har potential att förändra situationen i Kina för etiska kosmetikaföretag som fram till nu vägrat att sälja sina produkter i Kina för att stanna kvar HCS ackrediteringssystem leaping bunny (som utestänger kosmetika vars ingredienser är testade på djur). Vi välkomnar också den roll som Europeiska kommissionen tar genom att berätta att de erbjuder teknisk support och rådgivning till Kina på detta område. Detta visar vad som kan uppnås när djurskyddsorganisationer, industrin och kommissionen alla arbetar tillsammans. Vi förväntar oss också att detta kan hjälpa vårt arbete i Japan, Korea och andra länder som är på väg mot ett slut på det ålderdomliga synsättet att djurtesta kosmetika. "

Djurens Rätt arbetar tillsammans med European Coalition to End Animal Experiment med den internationella standarden för icke djurtestade produkter: Humane Cosmetics Standard, HCS. Standarden säkerställer att certifierade företag inte testar några av sina produkter eller ingredienser på djur, någonstans i världen. Kina, med sina juridiska krav på djurförsök, utgör inget undantag. Djurens Rätt har tidigare plockat bort företag från listan över företag som inte testar på djur då några företag som säljer till den kinesiska marknaden inte kunna visa att inga djurförsök görs på deras produkter. Vi välkomnar denna goda nyhet och hoppas det kinesiska förslaget går igenom och att regelverket ändras så att inga djurförsök krävs och att flera företag då kommer att uppfylla de kriterier som ingår i HCS.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: