Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/fiskar/fiskar_21
22 January 2024

Framgång: Ett steg närmare starkare djurskydd för fiskar i EU

Europaparlamentet har i en omröstning den 18 januari uppmanat EU-kommissionen att inför krav på hänsyn till djurskydd för fiskar, både inom fisket och i fiskuppfödningar, när EU:s gemensamma fiskeripolitik (Common Fisheries Policy, CFP) ses över nästa gång

Skrivningen som parlamentet antog den 18 januari lyder: “Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare öka den vetenskapligt baserade kunskapen om välbefinnandet hos vattenlevande djur och att beakta denna forskning i den framtida utvecklingspolitiken inom fisket och vattenbruket.” 
 
– Det här är en stark och tydlig uppmaning från Europaparlamentet till EU-kommissionen om att djurskydd måste in i fiskeripolitiken. Ett viktigt steg i arbetet för att fiskar ska börja ses och behandlas som de kännande individer de är, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Av de svenska parlamentarikerna så röstade följande för ändringsförslaget om djurskydd inom fiskepolitiken: 

  • Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner från Centerpartiet 

  • Karin Karlsbro från Liberalerna 

  • Ilan De Basso, Heléne Fritzon, Evin Incir och Carina Ohlsson från Socialdemokraterna 

  • Alice Bah Kuhnke, Jakop Dalunde och Pär Holmgren från Miljöpartiet 

  • Malin Björk från Vänsterpartiet 

Detta ändrar inte lagstiftningen just nu, djurvälfärd ingår fortfarande inte i målen för den gemensamma fiskeripolitiken (CFP). Men detta tillsammans med slutsatser från Europeiska unionens råd i juni 2023 om stärkt djurskydd inom fisket och fiskuppfödningar, gör att det kommer bli svårt för EU-kommissionen att ignorera kraven på att djurskydd införs i nästa CFP.

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla fiskarnas rättigheter i lagstiftningen.

Bli medlem
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: