Djurens Rätt
13 November 2020

Framgång: EU avsätter äntligen pengar för forskning om bedövning av grisar vid slakt

EU-parlamentet röstade den 12 november för en så kallad förberedande åtgärd om alternativ till koldioxidbedövning av grisar vid slakt. Det innebär att EU-kommissionen kommer att avsätta 2 miljoner euro för forskning i syfte att komma bort från den plågsamma koldioxidbedövningen. Förslaget lades fram i EU-parlamentet av den svenska EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C).

Det svenska forskningsinstitutet RISE har gjort ett arbete, initierat av bland andra Djurens Rätt, med att identifiera vilka andra bedövningsmetoder som efter forskning och utveckling kan ha potential att ersätta koldioxidbedövningen vid slakt av grisar. Det här arbetet har legat till grund för det EU-pilotprojekt som EU-parlamentet nu röstat för.

Jag är väldigt glad över den här nyheten. Vi har i tätt samarbete med Eurogroup for Animals arbetat för just det här. Koldioxidbedövningen av grisar måste få ett slut och att det satsas på forskning och utveckling av bättre metoder är avgörande. Jag hoppas att vi inom kort kommer få se nationella satsningar också och politiska beslut om ett slutdatum för den oerhört plågsamma koldioxidbedövningen som 2,5 miljoner grisar utsätts för varje år i Sverige, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

För ett år sedan uppmanade Djurens Rätt tillsammans med Eurogroup for Animals och dess övriga medlemsorganisationer, till införandet av ett förbud mot koldioxidbedövning av grisar vid slakt, från 1 januari 2025. Tillsammans med uppmaningen om införande av förbud, uppmanades Sveriges regering, EU-kommissionen och grisnäringen att prioritera frågan och avsätta resurser till forskning och utveckling av alternativa bedövningsmetoder.

I ett nytt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bekräftas att koldioxidbedövning av grisar vid slakt innebär ett allvarligt djurskyddsproblem och måste ersättas av andra metoder. Koldioxidgasen är mycket aversiv och orsakar grisarna smärta, rädsla och andnöd. Enligt EFSA behövs mer forskning och utveckling av andra bedövningsmetoder.

Djurens Rätt anordnade nyligen, den 4 november, ett webbinarium om just djurskydd vid slakt av grisar, med leg. veterinär Lina Gustafsson som berättade om sin bok “Rapport från ett slakteri: en veterinärs berättelse”. Webbinariet kommer gå att se i efterhand här

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: