Djurens Rätt
16 December 2019

Framgång: Europeiska rådet slår fast att bättre djurskyddslagstiftning behövs

– Vi välkomnar Europeiska rådets slutsatser och kommer arbeta vidare för att de ska bli verklighet. Jag hoppas verkligen att det här är ett steg mot ett slut på det enorma lidande djur utsätts för vid transporter. Det är glädjande att rådet lyssnat på vårt och andra organisationers budskap att det är köttet som ska transporteras istället för levande djur till slakt, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Här är några av de slutsatser Europeiska rådet har antagit

  • Djurvälfärd är en del av hållbar animalisk livsmedelsproduktion.

  • Djurskyddslagstiftningen behöver utvecklas och uppdateras särskilt vad gäller djurtransporter, grisar, smärtsamma ingrepp och djurvälfärdsindikatorer.
  • Rådet uppmuntrar kommissionen att bedöma behovet av ny djurskyddslagstiftning för de djurslag det saknas lagstiftning idag, särskilt för nötdjur som är minst sex månader gamla, kaniner i köttindustrin, unghöns, hundar och katter, kalkoner, avelsdjuren i kyckling- och äggindustrin, får, getter och fiskar som föds upp i så kallade fiskodlingar.
  • Förhållandena vid slakt kan förbättras.
  • Rådet betonar behovet av att djurskyddet förbättras vid långa djurtransporter. På kort sikt behöver kommissionen och medlemsstaterna hitta lösningar som underlättar tillämpningen av nuvarande lagstiftning på området. Rådet uppmuntrar kommissionen att revidera och uppdatera transportförordningen och efterfrågar mer diskussion i olika forum om hållbarheten i att transportera djur versus kött.

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets och EU-kommissionens ordföranden. Rådet fastställer EU:s politiska agenda genom att anta så kallade slutsatser. Även om slutsatserna inte är bindande så är det ovanligt att EU-kommissionen inte agerar i linje med rådets önskan.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: