Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/ko_kalv/Ko_och_kalv_14
02 February 2024

Framgång: FN:s generalförsamling kräver högre ambitioner för djuren

I slutet av december förra året betonade FN:s generalförsamling vikten av att säkerställa djurens hälsa och välfärd, samt hur det bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Det är ett betydande steg framåt i och med att frågan nu blir en politisk prioritet. 

Följande krav ger beslutsfattare världen över mandat att integrera ytterligare steg för att förbättra djurens välfärd i sin bredare politik gällande hållbara jordbruk.  

- Det här är ett stort steg i rätt riktning. Språket i officiella FN-resolutioner väger tungt och återspeglar föränderliga åsikter på ett globalt plan. Det här stöder vårt arbete mot en värld där djur behandlas som kännande individer med rätt till sina egna liv, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

FN har även i sin årliga resolution gällande biologisk mångfald och dess bidrag till hållbar utveckling erkänt vikten av att värdera naturen. Det ger ytterligare ett argument för investeringar i djurskydd i och med att djuren utgör en oskiljaktig del av vår natur. 

Djurens Rätts globala arbete 

Trots den svenska medlemsbasen arbetar Djurens Rätt globalt med en mängd internationella samarbeten för driva ett effektivt påverkansarbete. Djurens Rätt arbetar för de djur som är flest och som har det sämst, och djurens lidande tar inte hänsyn till nationsgränser. Samarbeten är viktiga för att öka möjligheten till att organisationer, kampanjer och projekt ska nå sina mål.  

World Federation for Animals grundades 2021 av Djurens Rätt och 17 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Här prioriteras frågor som påverkar djur globalt, bland annat genom arbete mot FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och andra FN-organ. 

- En uttalad målsättning inom WFA-samarbetet är att djurskydd ska komma med som ett av de globala hållbarhetsmålen. Därför känns det väldigt bra att FN belyser vikten av djurhälsa och välfärd som en del av arbetet mot att nå dessa mål, avslutar Camilla Bergvall.  

Stöd oss

Skriv under för en framtid utan djurfabriker!

Djurfabriker innebär ett högintensivt jordbruk som skadar djuren, människorna och planeten. Genom kampanjen End of the Line for Factory Farming uppmanar vi FN att anta en global överenskommelse om ett slut på djurfabrikerna. 

Skriv under uppropet
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: