Djurens Rätt
12 July 2022

Framgång för hönorna - Lantägg slopar burarna

Under flera år har Djurens Rätt arbetat för att förbättra situationen för hönorna. Fokus har legat på att få både konsumenter, livsmedelskedjor och företag att säga nej till buräggen. Något som organisationen gjort framgångsrikt. År 2008 hölls nära hälften, mer än 2 miljoner, av alla hönor inom den svenska äggindustrin i burar. Idag är den siffran omkring 300 000. En oerhörd minskning som också speglas i hur äggproducenter och äggpackerier väljer att agera i frågan.

Förra året kunde Djurens Rätt meddela att Kronägg lagt ut ett publikt ställningstagande mot burhållning av hönor och nu väljer DAVA Foods och Lantägg att göra samma sak. I sitt pressmeddelande skriver företaget att deras beslut skickar viktiga signaler till branschen att följa deras initiativ, samt att de har ett ansvar att påverka sina producenter i rätt riktning för djuren. 

Djurens Rätt gläds åt Lantäggs beslut och är överens om att det skickar viktiga signaler till både bransch och beslutsfattare. Det är på tiden att politikerna tar sitt ansvar i frågan och förbjuder burarna en gång för alla! Att saker händer av sig självt är en myt och nu har konsumenter, livsmedelskedjor, företag samt två av de tre största äggpackerierna sagt sitt, att politiken ännu inte agerat är häpnadsväckande, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer hos Djurens Rätt.

Djurens Rätts arbete för hönorna

  • Vi informerar allmänheten om situationen för djuren. Omkring 300 000 hönor lever i burar bara i Sverige. Burarna är så trånga att hönorna inte ens kan sträcka ut sina vingar utan att stöta i burväggarna eller varandra. Djurens Rätts målsättning är att göra burägg till historia. Vi har under många år arbetat aktivt med att förbättra situationen för hönorna och tillsammans med våra medlemmar har vi lyckats få alla livsmedelskedjor att ta avstånd från burhållning av hönor.
  • Vi sätter press på politikerna att förändra lagarna som påverkar djuren, i Sverige och på EU-nivå.
  • Vi driver inspirationssajten Välj Vego som ska göra det lättare för fler att välja bort animaliska produkter i maten. Konsumenten har stor makt att påverka situationen för djuren.
  • Vi kräver att företag antar policys med starkare djurskyddskrav än vad lagstiftningen säger, i dagsläget har runt 80 företag i Sverige gjort detta för hönorna.
Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: