Djurens Rätt
02 March 2022

Framgång: Krav på märkning och registrering av katter blir verklighet

Med 188 röster för och 105 röster emot antog idag riksdagen regeringens förslag om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Något som Djurens Rätt gläds åt.

– Det här är en stor framgång för katterna och jag vill rikta ett stort tack till alla Djurens Rätts medlemmar som gör vårt arbete för djuren möjligt. Tack också till alla de riksdagsledamöter som idag visade att de vill bidra till att färre katter ska behöva sakna ett hem, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Uppskattningsvis finns det över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Katter har fortfarande väldigt låg status och det finns en felaktig uppfattning om att katter klarar sig själva utan tillsyn och omvårdnad. För att färre katter ska behöva sakna ett hem måste katternas status öka och en viktig del i det arbetet är införandet av obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Därför gläds Djurens Rätt åt dagens besked från riksdagen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade för obligatorisk märkning, medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet röstade emot förslaget.

Majoriteten av riksdagen stod på katternas sida

Under debatten som ägde rum 24 februari lyfte Malin Larsson (S) att förslaget är viktigt för att stärka djurskyddet för katterna. Kattägarens ansvar tydliggörs, men det viktigaste är att det kommer minska lidandet för katterna. John Widegren (M) och Magnus Oskarsson (KD) höll inte med. Oskarsson menade att frivillig märkning och registrering är att föredra. Han lyfte också att registrering av hundar som redan är ett krav borde utredas först och framförde att förslaget inte kommer bli bra för lantbrukare och de som bor på landsbygden. Även Ulrika Heie (C) var inne på samma spår.

Maria Gardfjell (MP) ansåg precis som Malin Larsson (S) och Elin Segerlind (V) att obligatorisk registrering av katter är ett viktigt led i att förbättra djurskyddet för katter, och framhöll även att polisen och länsstyrelserna ställer sig positiva till förslaget. Yasmine Eriksson (SD) sa att kattfrämjande insatser behövs och att förslaget är viktigt för att höja kattens status. Jakob Olofsgård (L) poängterade att om du äger en katt följer ett ansvar och en skyldighet. Han tog upp att kostnaden för att märka och registrera en katt kan bli några hundra kronor och menade att det är en rimlig kostnad, vissa sätter alldeles för lågt värde på en katt.

Kravet börjar gälla 1 januari 2023

Obligatorisk märkning och registrering av katter ska införas den 1 januari 2023. Kravet ska införas i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Jordbruksverket ska få ansvaret för kattregistret. Systemet för märkning och registrering av katter ska motsvara det nuvarande systemet för märkning och registrering av hundar.

Djurens Rätts arbete för katterna

Djurens Rätt har finansierat projekt för att hjälpa hemlösa katter och för att förebygga att fler katter blir hemlösa. Jordbruksverket beslutade under 2020 om nya djurskyddsregler för hållning av hundar och katter. En viktig del av den nya föreskriften är att det blivit tuffare krav på att djurhållare måste se till att katter inte förökar sig oplanerat. Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat. Djurens Rätt bidrog under föreskriftsarbetet med kunskap och synpunkter, i Jordbruksverkets samrådsgrupp och som remissinstans.

I maj 2018 överlämnades 40 867 namnunderskrifter från Djurens Rätt till miljö- och jordbruksutskottet, till stöd för införandet av obligatorisk märkning och registrering av katter.

Läs förslaget som riksdagen antog idag, i sin helhet här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: