Djurens Rätt
26 January 2023

Framgång: Medborgarinitiativ mot djurförsök klarar första steget mot lagförslag

I augusti 2022 avslutades det europeiska medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics, ett initiativ som Djurens Rätt varit drivande i. Nu är valideringen av de insamlade namnunderskrifterna från EU-medborgare avslutad och initiativet klarade gränsen på 1 miljon giltiga namnunderskrifter, vilket gör att det nu går vidare i processen.

Save Cruelty Free Cosmetics lanserades i augusti 2021 efter att EU:s kemikaliemyndighet krävde att få göra nya djurtester på ämnen som varit säkra att använda för människor i flera år. Om detta går igenom så hade det underminerat det förbud mot djurtestad kosmetika som EU har haft sedan 2013. 
Målet med Save Cruelty Free Cosmetics är att EU ska skydda det förbudet, men också ta fram en handlingsplan för utfasning av alla djurförsök. Efter valideringsprocessen landade initiativet på drygt 1,2 miljoner namn, varav 30 000 kom från Sverige.

– Djurens Rätt har under en lång tid drivit frågan om en handlingsplan för utfasning av djurförsök. Att det nu har en chans att bli till lagförslag i EU är en stor framgång för de miljontals djur som utsätts för djurförsök varje år, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Nästa steg i processen är att initiativet ska presenteras i en offentlig utfrågning i Europaparlamentet varpå EU-kommissionen inom sex månader ska avgöra om de kommer lägga fram ett lagförslag utifrån initiativet. 

Läs också: Stor europeisk framgång - 1,4 miljoner underskrifter mot djurförsök

Emma Bäckström

Emma Bäckström

Kampanjkoordinator
Dela: