Djurens Rätt
02 November 2022

Framgång: Miljarder tuppkycklingar kan skonas i EU

På det senaste ministermötet i EU (AGRIFISH) meddelade kommissionär Stella Kyriakides att kommissionen kommer att föreslå ett slut på det systematiska dödandet av tuppkycklingar i hela EU. Djurens Rätt har länge arbetat för att förändra situationen i äggindustrin och är mycket glada över beskedet.

Eftersom tuppkycklingar inte lägger ägg dödas de kort efter födseln i äggfabrikerna. Ändå kläcks miljarder tuppkycklingar fram av så kallad värphybrid varje år, för att få fram tillräckligt många hönor till storskaliga äggfabriker runt om i världen. Fram tills för några år sedan har den enda lösningen i fabrikerna varit att mala, eller gasa, tuppkycklingarna till döds. Under många år har tuppkycklingarnas grymma öde engagerat Djurens Rätt. 

– Det är högst omoraliskt att döda kännande individer som precis tagit sina första andetag, bara för att de inte anses nyttiga för oss människor. Att massdödandet får ett slut så fort som möjligt är det minsta vi kan begära, och det är glädjande att EU nu är på väg att lägga fram ett sådant förslag, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt har drivit på för ett stopp av det här systematiska dödandet av tuppkycklingarna. Efter långvarigt lobbyarbete från djurorganisationer har flera länder i EU börjat ta ställning i frågan. Tyskland förbjöd dödandet av tuppkycklingar i år. Även Italien, Österrike, Luxemburg och Frankrike har infört lagstiftning som fasar ut det onödiga dödandet, med en utfasningsperiod för att ge tid för ställa om till alternativa metoder – med könsbestämning redan i äggen. I Sverige pågår forskning, men till skillnad från ovan nämnda EU-länder har inga politiska beslut ännu tagits. 

Tuppkycklingar mer prioriterat i EU än i Sverige

Den 17 oktober genomfördes ett ministermöte i AGRIFISH i EU där lagstiftning som förbjuder dödandet av tuppkycklingar diskuterades. Både etiska och praktiska dilemman togs upp. 

Representanter från vissa länder, inklusive Sverige, tog upp att det är av stor vikt att fungerande teknologi behöver finnas på plats för könsbestämning i ägg för att säkra att strikta djurskyddskrav uppfylls, när ny lagstiftning implementeras. Frankrike och Tyskland hjälper till att skynda på marknaden, och därmed EU, genom att redan ha infört förbud mot dödandet – och har flera teknologiska lösningar för könsbestämning i ägg. 

– Medan vi väntar på EU kan Sverige ställa sig till de länder som redan tagit politiska beslut för att främja omställningen. Dödandet av tuppkycklingar är idag ett av de största etiska problemen att åtgärda. Som konsument är något av det viktigaste du kan göra att minska konsumtionen av ägg för att snabba på nedmonteringen av de storskaliga äggfabrikerna, avslutar Camilla Bergvall.

Djurens Rätt driver på arbetet i Europa genom Eurogroup for Animals.

Djurens Rätts förslag till svenska politiker på konkreta åtgärder

  1. Stötta det lagstiftningsförslag som läggs på EU:s bord om tuppkycklingarna.
  2. Förbjud avlivning av tuppkycklingar till förmån för tidig könsbestämning i äggen senast år 2023.
  3. Främja forskning inom tidig könsbestämning i äggen.

Läs mer om hantering av de svenska kycklingarna på kläckerier här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: