Djurens Rätt
21 September 2020

Framgång: Sveriges 3R-center får förnyad finansiering

Det arbete som 3R-centret bedriver är centralt för att samla kunskap och driva på arbetet med de tre R:en; ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsöken i Sverige. Att centret nu tilldelas resurser innebär att arbetet kommer att fortsätta med full kraft de kommande åren.

- Att 3R-centret ska kunna fortsätta verka med minst de resurser som centret hittills har haft är en fråga som Djurens Rätt arbetat aktivt med nu under 2020 då finansieringen enligt tidigare beslut skulle löpa ut i år. Därför känns det här beskedet som en stor seger, säger Sebastian Wiklund, enhetschef för politisk arbete och sakfrågor på Djurens Rätt. 

Regeringen skriver i budgeten att arbetet med att stärka djurskyddet för djur som används i försök behöver fortsätta. Regeringen identifierar också att Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor bidrar till att stärka djurskyddet för försöksdjuren genom att främja och samordna arbetet. Enligt budgeten utökas Jordbruksverkets förvaltningsanslag med 15 miljoner för att finansiera 3R-centret.

- Det är en viktig signal från regeringen att detta är ett fortsatt prioriterat område och helt i linje med det vi arbetat för, säger Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt. 

Vid sidan av fortsatt finansiering av 3R-centret driver Djurens Rätt frågan om att höja anslagen till forskning för att ta fram alternativa metoder till djurförsök samt att regeringen ska ta fram en handlingsplan för arbetet med att fasa ut djurförsöken.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: