Djurens Rätt
25 October 2018

Framsteg: Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta större hänsyn till kycklingars välfärd

Över 90 % av alla kycklingar som föds upp inom EU idag tillhör de snabbväxande hybriderna som tvingas leva under intensiva förhållanden utan naturligt ljus, frisk luft eller berikningar. I Sverige ligger den siffran på ca 98 %. De kycklingarna lever så trångt att antibiotika måste användas för att hålla kycklingarna friska under deras korta livstid (5-6 veckor).

Hittills har den Europeiska kommissionen avslagit all kritik mot intensiv uppfödning av kycklingar genom att hänvisa till att lagstiftningen inom EU är tillräcklig. Detta trots att den senaste rapporten visade att flera medlemsländer inte implementerat lagstiftningen fullt ut och att djurvälfärden fortsatt är under all kritik.

Genom att Europaparlamentet nu uppmärksammar att djuren måste må bra för att minska risken för antibiotikaresistens kan det leda till att större hänsyn tas till hur kycklingar behandlas. Att den höga beläggningsgraden (antal kycklingar per ytenhet) tydligt adresseras är mycket positivt. Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att lyfta fram alternativ kycklinguppfödning, där större hänsyn tas till djurens välfärd genom exempelvis mer långsamväxande raser.

Resolutionen instruerar kommissionen att införa en ursprungsmärkning på importerat kycklingkött, samt krav på att de kycklingarna ska ha fötts upp i linje med EU:s lagstiftning för djurhållning.

Välfärden av de 7 miljarder kycklingar som föds upp inom EU varje år har äntligen belysts!

Läs mer om beslutet hos Eurogroup for Animals 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: