Djurens Rätt
23 February 2019

Framtida köttskandaler undviks via upphandling

Just den här gången hamnade det okontrollerade polska köttet ”bara” på friskolors tallrikar. Trots att den offentliga sektorn är den enskilt största aktören när det kommer till matinköp i Sverige. Varje dag serveras över 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Här finns ett stort ansvar att ta och stora förbättringsmöjligheter att fånga.

Att förhindra inköp från specifika länder i upphandlingen är idag inte möjligt enligt det EU-direktiv som ligger till grund för den svenska lagstiftningen. Men det är heller inte ursprungslandet i sig som är problemet utan den slentrianmässigt höga köttkonsumtionen som sker till ett billigt pris för inköparen men ett till högt sådant för djuren.

(...)

Min uppmaning till kommuner och landsting runt om i landet är att ta vara på möjligheten att lägga om kursen och styra mot mer växtbaserat och mindre kött, men från uppfödning med högre djurvälfärd. Ni kan med detta göra stor skillnad för djuren, för folkhälsan och för klimatet.

Läs hela vår debattartikel på Dagens Samhälle

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: