Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_hemsk_5
24 May 2023

Framtiden för turbokycklingar på tapeten i EU

Onsdagen den 24 maj behandlar Europaparlamentets utskott PETI en framställning som rör snabbväxande turbokycklingar. Djurens Rätt är en av över 60 djurrätts- och djurskyddsorganisationer som skrivit under ett brev som riktar sig till utskottet med uppmaningen att ta vara på tillfället att stoppa det systematiska djurplågeri som uppfödningen av turbokycklingar innebär.

Den 15 juni 2022 lämnade den italienska organisationen Animal Equality in ett klagomål till EU-kommissionen riktat mot de 27 medlemsstaterna. Klagomålet gällde de skador som aveln har orsakat djurvälfärden hos kycklingar inom EU:s köttproduktion. Dagen därpå lämnades en framställning in till Europaparlamentet med en uppmaning om att vidta åtgärder och idag, ungefär ett år senare, väcks diskussionen på ämnet i ett av Europaparlamentets utskott - ett viktigt steg i arbetet med att fasa ut de snabbväxande hybriderna.

– Att diskussionen väcks på EU-nivå är mycket positivt. Bara i Sverige föds det upp och dödas mer än 100 miljoner turbokycklingar varje år. Det är ett systematiskt djurplågeri där kännande individer drabbas av rörelsestörningar och bensmärtor då de avlats till att växa från 40 gram till 2 kilo på bara en dryg månad. Förhoppningen är att utskottet visar sitt stöd och att EU-kommissionen agerar för att stoppa lidandet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Omkring 112 miljoner kycklingar föds upp för slakt i Sverige varje år. Djurhållningen är intensiv och det är vanligt att 100 000 individer trängs i samma fabrik. Djurskyddslagens skrivningar om avel konstaterar att avel som medför lidande är förbjuden. Specifika förbud mot vissa raser har redan gjorts med nötkreatursrasen Belgian Blue, och Djurens Rätt menar att turbokycklingar bör inkluderas där.

Förutom att påverka kycklingarnas situation politiskt arbetar Djurens Rätt för att företag ska ta större ansvar genom att uppmana dem att ställa högre krav för kycklingarna och arbeta med European Chicken Commitment (ECC) - välfärdskriterier att använda vid inköp av kyckling. Kriterierna är baserade på den senaste forskningen om djurvälfärd och framtagna av Djurens Rätt och 27 andra ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa. Genom ECC säger företagen bland annat nej till turbokycklingar och ja till att fler kycklingar ska få vistas utomhus.

Uppdatering:

PETI-kommittén ställde sig positiva till framställningen vilket innebär ett stort steg mot att få slut på lidandet för miljarder kycklingar i EU. Dessutom bekräftade Europeiska kommissionens företrädare att turbokycklingar kommer att bli föremål för den pågående översynen av EU:s djurskyddslagstiftning där förslag väntas presenteras till hösten.

– Det här är fantastiska nyheter. Vi måste se uppfödningen av turbokycklingar för vad det är - ett systematiskt djurplågeri som inga fina formuleringar i lagstiftning kan täcka upp för. Jag är glad över utskottets stöd och ser fram emot kommissionens förslag på lagstiftning, avslutar Camilla Bergvall.

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Genom politiskt påverkansarbete gör vi skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: