Djurens Rätt
13 January 2017

Frankrike inför kameraövervakning på slakterier

Under ett års tid har den franska djurrättsorganisationen L214 släppt bilder från franska slakterier filmade med dolda övervakningskameror, något som Djurens Rätt skrivit om vid flera tillfällen. Bilderna och filmerna har väckt ett stort och starkt engagemang i Frankrike och placerat frågan högst upp på den politiska agendan. Filmmaterialet har visat på en vårdslös behandling av djuren och många direkta lagbrott.

Som en reaktion på filmerna tillsatte Frankrikes jordbruksminister Stéphane Le Foll en utredning som tog fram 65 olika förslag på åtgärder för att komma tillrätta med det djurplågeri på slakterierna som har kunnat dokumenteras. Ett av förslagen var att alla slakterier i Frankrike skulle kameraövervakas - och igår röstades förslaget igenom i Frankrikes parlament. Kamerorna ska vara på plats till år 2018 – dock med en försöksperiod som inleds i juli 2017 på 263 franska slakterier innan lagen blir permanent.

Men organisationen L214, som ligger bakom bilderna, filmerna och folkstormen uttrycker på sin Facebooksida ett missnöje med beslutet. De skriver att endast 32 av 577 parlamentsledamöter i en tom sal deltog i beslutet och att de avvisade flera andra av utredningens förslag – som förbud mot slakt av dräktiga kor, ett förbud mot plågsam koldioxidbedövning och ett förbud mot slakt utan bedövning.

När det gäller kameraövervakningen är de kritiska till att endast veterinärmyndigheterna och en anställd kommer att ha tillgång till filmerna – varken medborgare eller organisationer kommer ha någon möjlighet att ta del av vad filmerna visar. De skriver också att när frågan debatterats i parlamentet så har de förtroendevalda politikerna konsekvent ställt sig på köttbranschernas sida.

– Det finns en stor risk att dessa åtgärder mest blir ett spel för gallerierna, för att göra reell skillnad krävs fler och kraftigare åtgärder. Djur utnyttjas systematiskt i livsmedelsindustrin, i Frankrike och i övriga världen, och anledningen till att industrins göms bakom stängda dörrar är att hanteringen av djur i grunden är oetiskt, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: