Djurens Rätt
02 March 2016

Fredrik Federley (C) lyfter frågan om ett förbud mot vilda djur på cirkus i EU

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens institutioner och organ, bland dem kommissionen. Det finns olika typer av parlamentsfrågor, vilken en av dem är muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden. Dessa frågor kan, men behöver inte, följas av ett beslut (resolution) från EU.

En sådan parlamentsfråga ställdes den 11 februari av den svenska EU-parlamentarikern Fredrik Federley (C) och handlade om ett förbud i EU mot vilda djur på cirkusar.

I sin fråga menar Federley att det är svårt att utföra lagstadgade hälsokontroller av djuren som hålls på cirkusar, liksom svårt att kontrollera handel med vilda djur . Dessutom, menar Federley i sin fråga, leder användningen av vilda djur på cirkusar regelbundet till olyckor för både allmänhet och personal på cirkusarna. Han avslutar med att konstatera att 16 av EU:s medlemsstater har infört någon sorts förbud mot vilda djur på cirkus, vilket är ett tecken på den förändrade inställningen till vilda djur på cirkus hos allmänheten i många länder.

Med detta som bakgrund frågar Fredrik Federley om EU-kommissionen planerar att utarbeta ett förslag om ett EU-omfattande förbud mot vilda djur på cirkusar.

Djurens Rätt kommer att bevaka kommissionens svar på frågan.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: