Djurens Rätt
05 September 2018

Fria Bröd nu fria från burägg!

- Vi har haft en väldigt positiv dialog med Djurens Rätt, som har agerat samarbetspartner i denna process. När vi väl hade alla förutsättningar för att ta detta steg blev beslutet väldigt enkelt, säger Kristian Medailleu, marknadschef på Fria.

Fria Bröd AB är ett av de ledande glutenfria bagerierna i Norden och deras produkter säljs i ett flertal länder runt om i Europa. Företaget berättar att de under hösten planerar att starta ett projekt för att se hur de kan minska sin miljöpåverkan samtidigt som de främjar djurens bästa.

- Att fler och fler företag tar sådana här beslut visar verkligen vart utvecklingen är på väg, djur i bur tillhör det förgångna, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt.

Av de totalt 8 miljoner hönorna inom den svenska äggindustrin så sitter idag ca 1 miljon hönor instängda i burar. Det innebär att 12 % av hönorna lever sina liv på en yta mindre än ett A4-ark, detta jämfört med 40 % år 2008 när Djurens Rätt påbörjade buräggsarbetet. Då det finns en stark opinion mot burägg samt att fler och fler företag tar ställning för hönorna så hoppas Djurens Rätt på att siffran ska minska ytterligare under den kommande tiden.  

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: