Djurens Rätt
31 August 2016

Fur Free Alliance ryter till då National Geographic ger en felaktig bild av pälsdjursnäringen

I septembernumret av National Geographic publiceras en artikel om pälsdjursnäringen ”Why Fur Is Back in Fashion”. Artikeln ger intryck av att pälsproduktionen är på rekordnivå och föreslår att istället för att förbjuda pälsproduktionen, fortsätta att utöva påtryckningar för förbättringar.

Den internationella sammanslutningen Fur Free Alliance (FFA), som Djurens Rätt ingår i, har reagerat mot felaktigheterna som presenterats i artikeln. FFA poängterar bland annat att argumentet mot pälsdjursuppfödningsförbudet, att "det bara flyttar produktionen till områden där inga regler gäller", inte är etiskt giltigt, av samma skäl som det inte är moraliskt försvarbart att göra t.ex. barnarbete lagligt på grund av sämre villkor på annat håll.

Åtta europeiska länder har redan infört totalförbud av pälsdjursuppfödning: 

  • Storbritannien och Nordirland (2000 )
  • Österrike ( 2004 ) 
  • Kroatien ( 2006 ) 
  • Bosnien och Hercegovina ( 2028* ) 
  • Nederländerna ( 2013 ) 
  • Slovenien ( 2013 ) 
  • Republiken Makedonien ( 2014 ) 
  • Spanien ( 2015 ) 

I fem länder - det vill säga Tyskland, Tjeckien, Belgien, Norge och Luxemburg – pågår för närvarande parlamentariska debatter om förbud mot pälsdjursuppfödning. Förslagen baserar sig på vetenskaplig forskning, det allmänna intresset och etiska skäl.

Att hålla tiotals miljoner vilda djur i små, karga trådburar och att döda dem för pälsens skull är fel. Det är dags för oss som ett civiliserat samhälle att förpassa denna grymma praxis i historiens soptunna, skriver FFA. Läs hela svaret här.

Mer information hittar du på Djurens Rätt:s hemsida:www.djurensratt.se/mink

* Uppdatering 2017-11-09 Utfasningen i  Bosnien & Heczegovina har skjutits upp till 2028 efter ett beslut i parlamentet.

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg

Ansvarig för internationella frågor
Dela: