Djurens Rätt
03 November 2022

Fur Free Alliance uppmanar Sveriges regering att avveckla pälsfarmningen

Djurens Rätt är en del av Fur Free Alliance, vilket är en sammanslutning av mer än 50 djurskyddsorganisationer med säte i fler än 35 länder, som tillsammans arbetar för en avveckling av pälsindustrin globalt. I samband med mötet fick Djurens Rätt stöd i sitt arbete mot pälsfarmning av medlemmar från Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Nederländerna, Polen, Spanien och Storbritannien.

Det är med glädje och engagemang vi stödjer Djurens Rätts krav på ett förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige. Vi uppmanar politikerna att lyssna på allmänhetens åsikter och stoppa denna grymma industri så snart som möjligt. Moderna konsumenter vill helt enkelt inte att djur ska uppleva smärta, stress och rädsla enbart för modets skull. Svenskarna är inget undantag från denna åsikt, det finns ett brett folkligt stöd för att stänga de sista minkfarmerna i landet, säger Joh Vinding, ordförande för Fur Free Alliance.

Industrin är på kraftig tillbakagång i Europa. Sedan Storbritannien förbjöd pälsdjursuppfödning för två decennier sedan har 18 andra länder lagstiftat om att förbjuda denna verksamhet, däribland Frankrike, Italien, Norge, Nederländerna och, senast i sommar, Malta och Lettland.

Vi är tacksamma över att få stöd från djurskyddsorganisationer från hela världen som tillsammans med oss kräver att pälsdjursfarmningen i Sverige ska upphöra. Att hålla djur i små gallerburar där de inte kan utöva sina mest grundläggande naturliga beteenden, kan aldrig vara förenligt med tanken om ett gott djurskydd. Om Sverige vill leva upp till att ha en världsledande djurskyddslagstiftning måste våra politiker agera skyndsamt för att förbjuda denna grymma verksamhet. Det är dags för Sverige att ansluta sig till de 19 andra europeiska länder som redan har förbjudit uppfödning av djur för deras päls, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt.

Pälsdjursuppfödning är inte bara ett stort problem ur ett djuretiskt perspektiv, utan ger också upphov till allvarlig oro när det gäller miljön och, i ljuset av coronapandemin, folkhälsan. Sedan pandemins början har minkar på mer än 480 farmer i Europa och Nordamerika smittats av SARS-CoV-2, däribland nästan samtliga svenska farmer.

Det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe har hittills samlat in över 500 000 underskrifter. Om en miljon EU-medborgare skriver under inom loppet av ett år hamnar frågan på EU-kommissionens bord, vilket kan innebära ett slut på pälsfarmning och försäljning av pälsprodukter inom hela EU.

Läs brevet till landsbygdsministern här.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: