Djurens Rätt
20 January 2013

Fyra av fem hönor lever utan dagsljus

Hönorna i äggindustrin får sällan besök av djurskyddskontrollanter, men i Östergötland tog länsstyrelsen tag i detta och inspekterade närmare 30 värphönsanläggningar under vintern 2011/2012. Djurens Rätt har gått igenom inspektionsprotokollen från dessa besök, och det visar sig att det hör till undantagen att djurskyddslagstiftningen följs. Om resten av landet är som Östergötland tycks de flesta hönor i Sverige leva sina liv bakom fördragna fönster.

  • Av tjugo konventionella besättningar hade bara fyra insläpp för dagsljus. Av de sexton (80 %) som hade fönstren fördragna hade bara hälften dispens för detta.
  • Av åtta anläggningar med burar hade sex (75 %) inget strö i ströbaden, och ytterligare en hade stängt till ströbaden. Detta trots att inspektionerna var föranmälda.
  • Två av buranläggningarna saknade klonötare och en saknade mattor i "redena", vilket är lagstadgad inredning.
  • Sex av tjugonio anläggningar avlivade sjuka eller skadade djur på ett felaktigt sätt. Fyra av tjugonio hade inte tillräcklig tillsyn. I tre anläggningar påtalades det att dödligheten är hög, och i ytterligare tre påträffas djur i dåligt skick.
  • Tre av åtta burhönsanläggningar (38 %) hade för många hönor i burarna.
  • Tio av tjugonio hönserier (35 %) fick anmärkningar för att ammoniakhalterna i luften var för höga. Ytterligare två hade för höga koldioxidhalter – totalt har 41 % för dålig luftkvalitet.
  • Övriga anmärkningar gällde bland annat otillräcklig rengöring, att sjuka djur inte får någon behandling och att det finns för lite sittpinnar. Bara fem anläggningar klarade sig helt utan anmärkningar. Tre av dem är KRAV-certifierade.

469 av 8935 hönor fick enligt slaktrapporten kasseras på grund av olika sjukdomar och skador, vilket visar vilket skick de ”uttjänta” värphönor var i.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: