Djurens Rätt
29 January 2019

Fyra av tio svenskar väljer bort kött för klimatet

Dagens Nyheter skriver idag om klimatfrågan och har ställt frågor om svenskarnas syn på de utsläpp de själva orsakar. En av frågorna de har ställt handlar om hur många som har minskat sin köttkonsumtion, eller helt valt bort kött, av klimatskäl under det senaste året.

43 procent av de tillfrågade svarar att de har valt bort eller minskat sitt köttätande med hänsyn till klimatet, 54 procent svarar att de inte har gjort det och 3 procent att de är osäkra.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: