Djurens Rätt
26 November 2019

Fyra experter slår fast: problematiskt att Sverige fortfarande tillåter hönsburar

I debattartikeln Forskare och konsument väljer bort hönsburar i Upsala Nya Tidning (24 november) skriver Per Jensen, professor i etologi på Linköpings universitet, Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien på SLU samt Elina Åsbjer och Johan Lindsjö, leg. veterinärer och sakkunniga i djurskydd och djurvälfärd att den nya djurskyddslagen uttryckligen säger att djur ska ha tillräckligt med utrymme för att röra sig obehindrat.

Trots det är hönor i burar fortsatt tillåtet enligt Jordbruksverket. I debattartikeln skriver de fyra djurskyddsexperterna:

”Lagrådsremissen till djurskyddslagen påpekar att det innebär att djuren ska ”kunna lägga sig ner, resa på sig, vända sig, klia sig och putsa sin päls eller fjäderdräkt.
Enligt Jordbruksverket är det fortfarande tillåtet med mindre yta än vad som skulle krävas för att hönorna ska kunna ligga ned och rengöra sin fjäderdräkt (0,06 kvadratmeter). Vi menar att det behöver ändras snarast så att det överensstämmer med djurskyddslagen, inte minst om lagrådsremissen ska ha något värde i tolkningen av lagstiftningen. Men för det krävs att politiskt beslut.”

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: