Djurens Rätt
17 March 2015

GANT slutar med angora

Modeföretaget GANT kommer från och med hösten 2015 inte tillverka några produkter med angoraull. Detta efter att Djurens Rätt i januari i år började undersöka förekomsten av angoraull inom den svenska handeln.

Kommersiell produktion av angoraull är en omöjlighet om kaninerna ska kunna få utlopp för sitt naturliga beteende. Angorakaninernas päls består endast av underull och växer oavbrutet. Det gör att de är mycket känsliga för fukt och smuts. Kaninerna hålls helt ensamma i små burar, ofta med gallergolv. Detta för att minimera risken för skador på pälsen. Det ensamma livet i små gallerburar leder till stress och beteendestörningar.

Djurens Rätt har sedan angoraskandalen 2013 genomfört flera undersökningar för att följa upp vilka modeföretag som fortfarande säljer angoraprodukter. I årets undersökning svarade de flesta att de sluta att köpa in plagg och accessoarer innehållandes angoraull. Det största skälet som angavs var att det inte funnit några garantier från leverantörerna som uppfyllde deras djurskyddskrav.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: