Djurens Rätt
03 January 2017

Ge djuren individuella rättigheter

 Vi har helt enkelt vant oss vid att vissa djur, som grisar, behandlas på ett sätt som inte skulle accepteras om det gällde hundar. Det handlar inte om att dessa arter är olika. Det handlar om att vi har bestämt att de är olika.

Varför tillåts grisar födas upp för mat och hållas instängda i ogästvänliga miljöer, medan helt andra regler i lagstiftningen gäller för hundar?

Klyftan mellan människor och andra djur bygger inte på att vi har olika behov, upplevelseförmåga eller intelligens. Det är snarare en social och ekonomisk konstruktion. En stor utmaning för oss i dag är att vi har byggt in oss i ett system som förutsätter att djuren reduceras till produkter och varor.

Ett av kännetecknen för djurskyddslagstiftningen är att djur värderas olika i lagstiftningen beroende på hur människan tänker använda djuret. 

Förutom att lagstiftning sätter upp regler för hur vi får handla, upprätthåller den även maktstrukturer och skapar normer. Vi har en omfattande djurskyddslag som ska skydda djuren i samhället mot onödigt lidande. Rättsligt är djur identifierade å ena sidan som kännande varelser (som kan känna lidande), å andra sidan är de skyddsobjekt och någons egendom. Faktum är att vi har kommit till en situation i vilken vi har mer lagstiftning än någonsin tidigare som skydd för djur, samtidigt som vi använder och dödar mer djur än någonsin under vår gemensamma historia.

Den här utvecklingen har blivit ohållbar.

Rättssystemet borde behandla djur som de levande individer de är, och ge dem en starkare rättslig ställning som utgångsläge. Detta betyder i praktiken bland annat att djur tilldelas individuella rättigheter genom (grund)lag och att djurs talan kan föras av juridiska ombud så väl vid myndighet som vid domstol.

Läs hela debatten på Dagens ETC 

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: