Djurens Rätt
03 December 2021

Giorgio Armani slutar med angora

År 2016 slutade Armani att använda pälsprodukter och nu tar de även bort angora från sina kollektioner och produkter.

“I am pleased to announce the abolition of angora wool from all the collections of the Armani Group, testimony to our tangible commitment in monitoring our production with respect to protecting the natural world.”
– Giorgio Armani

Uppskattningsvis så kommer 90 procent av all angoraull från Kina. Förutom att det förekommer att pälsen rycks bort så är förhållandena svåra för kaninerna på angorafarmerna. Angorakaninernas päls består endast av underull och växer oavbrutet. Det gör att de är mycket känsliga för fukt och smuts. Angorakaninerna hålls ofta helt ensamma i burar, ofta med gallergolv, för att minimera risken för skador på pälsen, detta leder till stress och beteendestörningar, och är inget som en kännande individ ska behöva uppleva. Kaniner är sociala flockdjur med behov av att röra sig, gräva och att känna gräs under sina tassar. Uppfödningen kan därför aldrig vara i enlighet med deras naturliga behov.

Djurens Rätt har tillsammans med internationella djurskydds- och djurrättsorganisationer konstaterat att kommersiell produktion av angoraull är en omöjlighet om kaninerna ska kunna få utlopp för sitt naturliga beteende.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: