Djurens Rätt
17 December 2020

Glädjande besked: Sverige får behålla krav på bedövning vid slakt

Slakt utan föregående bedövning är idag olaglig i Sverige liksom i några andra EU-länder, eftersom länderna lagstiftat om det. Ett beslut idag i EU-domstolen hade kunnat innebära att att enskilda medlemsländer inte har rätt att ha sådan lagstiftning.

Bakgrunden är att en av EU-domstolens generaladvokater lämnat ett utlåtande  i september i år. Generaladvokaten ansåg att medlemsstaterna enligt EU:s slaktförordning inte får anta bestämmelser i vilka det införs ett förbud mot all slakt utan bedövning. Djurens Rätt framförde att generaladvokatens åsikt inte gick i linje med lagstiftningen och trots att lagstiftningen är tydlig fanns en risk för att EU-domstolen skulle döma i enlighet med generaladvokatens utlåtande.

Men idag den 17 december meddelade EU-domstolen att Sverige och andra länder får behålla, eller anta, förbud mot slakt utan bedövning.

– Jag är mycket lättad över dagens besked från EU-domstolen. Att alla djur bedövas innan avblodningen vid slakt är en mycket viktig djurskyddsfråga och vi kommer fortsätta att bevaka den och agera vid behov, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

I Sverige har slakt utan bedövning varit förbjudet sedan 1937. Bedövningen, som om den utförs korrekt gör så att djuret förlorar medvetandet snabbt och att det inte återkommer innan djuret är dött, minskar djurs lidande i samband med slakt. Avblodning utan föregående bedövning innebär ett stort och utdraget lidande.

– Det kan kan finnas religiösa skäl bakom att djur slaktas utan bedövning, men inte sällan är skälen rent ekonomiska. Slakt utan bedövning inte är detsamma som religiös slakt. Idag sker religiös slakt i Sverige men med bedövning och skiljer sig då inte djurskyddsmässigt från konventionell slakt, säger Camilla Bergvall.

Djurens Rätt har arbetat med den här frågan i samarbete med Eurogroup for Animals och bland annat bekostat opinionsundersökningar som gjorts i EU:s medlemsländer för att påvisa det starka stöd som finns i den här frågan.

Djurens Rätt vill se

  • Bättre djurskyddsregler vid slakt, både i Sverige och på EU-nivå. 
  • Ett förbud mot de vanliga och mycket plågsamma bedövningmetoderna koldioxidbedövning av grisar och fiskar samt elbadsbedövning av kycklingar och hönor.
Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: