Djurens Rätt
02 June 2021

Glädjebesked: Estland förbjuder minkfarmer!

Estland är det första, men troligtvis inte det sista, landet i den baltiska regionen som förbjuder pälsdjursuppfödning. 55 av 101 ledamöter i parlamentet röstade för förslaget vilket innebär att det nu blir verklighet. I landet finns ungefär 10 chinchillafarmer kvar som ska avvecklas till 2026. Den sista räv- och minkfarmen stängde tidigare i år på grund av dålig ekonomi.

Precis som i Sverige står en stor andel av befolkningen i Estland bakom beslut om förbud mot hållning av djur i burar för pälsproduktion. Enligt organisationen Loomus visade den senaste opinionssiffran att 75 % var emot pälsdjursuppfödning (Kantar Emor, 2020). I Sverige är motsvarande siffra 76 % (Novus, 2021). 

Djurens Rätt har under lång tid stöttat estniska organisationer i deras arbete för att få till stånd detta, och arbetar vidare för att detsamma ska ske i Sverige.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: