Djurens Rätt
07 September 2020

Globala målen, djurvälfärd och ECC

Vego - det enklaste sättet att arbeta med de globala målen

Företag inom livsmedelssektorn har ett stort ansvar att bidra till arbetet med de globala målen. Något av det enklaste att göra för att bidra är att välja mer vego. Genom att frångå animalier till förmån för växtbaserade alternativ kan företag:

  • Minska klimatavtryck markant[1], ett konkret sätt att arbeta med mål 13, Bekämpa klimatförändringarna. Minskad klimatpåverkan och djurvälfärd går hand i hand eftersom växtbaserade alternativ genererar en mindre mängd växthusgasutsläpp.
  • Bidra till mål 2, Ingen hunger, då minskad animaliekonsumtion frigör stora mängder från foderproduktionen till djuren som istället skulle kunna mätta fler människor.[2]
  • Bidra till mål 3, God hälsa, då djurindustrin idag är en av riskerna för framtida pandemier[3]. Antibiotikaanvändning i djurindustrin globalt är även en stor risk för antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot den globala folkhälsan[4]

Läs mer om Djurens Rätts rekommendationer om hur företag kan Växa med vego

Nora Ullman

Nora Ullman

Specialist Företagsrelationer
Dela: