Djurens Rätt
05 July 2017

Gör en insats för en bättre värld - servera växtbaserat i Almedalen

Alla som arrangerar seminarier, mingel och andra evenemang under Almedalsveckan kan praktiskt verka för en bättre värld genom att erbjuda vegetarisk mat.

En bakgrund till vår uppmaning om att servera vegomat i Almedalen är att köttkonsumtionen orsakar många allvarliga miljöproblem. Enligt WWF:s senaste Living Planet Report skulle det behövas hela 4,2 jordklot om alla levde som vi gör i Sverige och vår köttkonsumtion är bland det som kräver mest resurser. FN framhåller djurhållningen som en av huvudorsakerna till många av våra allvarligaste miljöproblem.

Djurhållningen har speciellt stor negativ inverkan på klimatet och världens biologiska mångfald. Det är mycket mer effektivt att äta vegetabilier direkt, istället för att odla foder till djur.

Globalt står djurhållningen för 14,5 procent av växthusgasutsläppen, enligt FN. Det innebär att kött, ägg och mejeriprodukter påverkar klimatet lika mycket som hela transportsektorn.

Det finns även en rad andra starka skäl för att servera växtbaserat i Almedalen.

För djurens skull: Dagens djurhållning är mycket intensiv och djuren lider både fysiskt och psykiskt. Vegonorm innebär att vi inte behöver föda upp djur under dagens fruktansvärda förhållanden.

För hälsans skull: Charkprodukter och rött kött ökar risken för flera cancerformer och mättat animaliskt fett är förknippat med hjärt-kärlsjukdomar. Att äta mer frukt och grönt ger många hälsofördelar. Vegonorm innebär förbättrad folkhälsa.

För rätten till vatten och mat: Djurhållningen använder inte bara enorma vattenresurser, utan är också en av de främsta orsakerna till förstörelse av vattenresurser genom utsläpp. Många fattiga småbrukare slås ut för att ge plats åt foderproduktion. Vegonorm kan ge fler människor tillgång till rent vatten och mat för dagen.

Läs hela debatten av Camilla Björkbom och Per-Anders Jande (Svensk Mat- och miljöinformation) i Jönköpings-Posten

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: