Djurens Rätt
05 June 2018

Granskning av djurpolitiken 2014-2018: Regeringen

Hela granskningen av mandatperioden 2014-2018 hittar du här

Så här tyder du bilden

Grön och gul cirkel Grönt innebär att de arbetar för ett bättre djurskydd och är aktiva i frågan. Gult att de verkar i riktning med Djurens Rätts förslag. Gult och grönt betyg betyder godkänt.

Pink Rosa betyder att de inte har agerat, eller har för avsikt att agera, i frågan, eller arbetar för ett sämre alternativ.

Sammanfattning av de viktigaste sakerna som regeringen genomfört för stärkt djurskydd
 

Införande av nationellt kompetenscenter för att samordna och främja alternativa metoder till djurförsök

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regering, och i en budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet, avsatt särskild finansiering till 3R-centret som ska främja och samordna alternativ till djurförsök. 3R står för replace, reduce och refine. Det var en viktig händelse under mandatperioden. Satsningen betyder att Sverige nu har ett fungerande kompetenscenter för 3R-frågor och därmed nya förutsättningar för att närma sig det slutliga målet i EU:s försöksdjursdirektiv som är att ersätta alla försök på levande djur.

Långa djurtransporter i EU

Regeringen har varit aktiva i frågan om långa djurtransporter i EU, och rönt framgång med att sätta frågan på EU:s agenda.

Ny djurskyddslag

Regeringen presenterade förslag till ny djurskyddslag som bland annat innehåller en ny viktig syftesformulering som går från att djur ska skyddas från lidande till att lagen ska syfta till att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Förslaget innehåller också en förtydligande definition av vad som menas med naturligt beteende, vilket kan göra det svårare att bedriva minkfarmning under dagens förhållanden.

Förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus

Regeringens förslag till ny djurskyddslag innehåller också förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus.

Utredning av pälsdjursfarmning

Regeringen tog med den hårt kritiserade pälsdjursfarmningen i sitt arbete med den nya djurskyddslagen. Isabella Lövin, språkrör för miljöpartiet, konstaterade att minkfarmning är en bransch som fått mycket kritik och där man har anledning att ifrågasätta om minkarna kan utföra sina naturliga beteenden så som det står i djurskyddslagen. Regeringen tillsatte därför en utredning om pälsdjursfarmning, samtidigt som de skärper definitionen av naturligt beteende i djurskyddslagen. Utredningen ska presenteras i januari nästa år.

Stöd för hemlösa katter

I den nya djurskyddslag som lagts fram av Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslås ett uttryckligt förbud mot att överge djur. För att komma tillrätta med problemet med hemlösa katter har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i samband med att de lagt fram den nya djurskyddslagen sagt att de tillsätter en utredning med avsikt att genomföra obligatorisk ID-märkning och registrering av katter.

Analys: Handlingskraft i djurpolitiken 2014–2018

När Djurens Rätt granskar hur partierna agerat i djurskyddsfrågor i riksdagen den senaste mandatperioden får de båda regeringspartierna (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) och Vänsterpartiet klart godkänt.

Djurens Rätts valenkät har utgått från 10 frågor. 2014 angav Miljöpartiet att de ville driva samtliga 10 frågor, medan deras regeringspartner Socialdemokraterna svarade ja på 8 av 10 frågor. Miljöpartiet och Socialdemokraterna har åstadkommit en hel del konkret politik för ett bättre djurskydd. Miljöpartiet gick in i regeringssamarbetet med en ambitiös djurpolitik, som partiet håller fast vid. Miljöpartiet hade förmodligen velat gå längre i vissa frågor.

Som granskningen visar har de borgerliga partierna haft lägre ambitioner för det nationella djurskyddet, vilket skulle göra det svårt att få igenom vissa frågor i riksdagen. Frågan om pälsdjursfarmning är en sådan, men där har regeringen ändå drivit frågan framåt genom att tillsätta en utredning av välfärden hos minkar inom pälsindustrin.

Vänsterpartiet hamnar i topp tack vare en aktiv riksdagsledamot, Jens Holm, även om djurfrågor inte har lyfts fram som en prioriterad fråga för partiet. Vänsterpartiet har under mandatperioden både haft rollen som oppositionsparti där de kunnat lägga mer långtgående förslag, och samtidigt kunnat få igenom djurvänliga satsningar genom sitt budgetsamarbete med regeringen.

De borgerliga partierna har i första hand fokuserat på djurskydd i EU, såsom långa djurtransporter. Under den senaste mandatperioden har de rödgröna stått för handlingskraften i svensk djurpolitik.

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: