Djurens Rätt
18 January 2018

Grisar i fokus när Djurens Rätt uppvaktade landsbygdsminister Bucht

Den 17 januari uppvaktades landsbygdsminister Sven-Erik Bucht av organisationerna Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Compassion in World Farming Sverige och Vi konsumenter med anledning av Jordbruksverkets starkt kritiserade ändringar i sina djurskyddsföreskrifter.

– Vi menar att Jordbruksverket måste få tydliga riktlinjer från regeringen om att djurskyddsperspektivet ska prioriteras högre. Det vi sett nu, med avvänjningsfrågan som ett tydligt exempel, är att djurens behov väger alltför lätt i strävan efter ökad konkurrenskraft och produktion., säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

De ändrade föreskrifterna innebär bland annat att smågrisar från 1 december 2017, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, får avvänjas en vecka tidigare än vad som varit tillåtet.

– Vi är glada att vikten av naturligt beteende finns med och klargörs i förslaget till ny djurskyddslag. Men att Jordbruksverket samtidigt tillåter en förkortad digivningstid, är motstridigt.  Tid tillsammans för modersdjur och ungar är betydande del av det naturliga beteendet, därför reagerar vi och många med oss på ändringen som tillåter tidigare avvänjning, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

I samband med uppvaktningen överlämnades nästan 130 000 namnunderskrifter för grisarna till ministern. Av de insamlade namnen kom nästan 20 000 från Djurskyddet Sveriges insamling för smågrisarnas rätt till sin mamma, medan övriga insamlade namn kom från Djurens Rätts kampanjer mot tidigare grisavvänjning, för utevistelse för alla grisar och mot stympningar (så som kirurgisk kastrering, svans- och tandklippning) av grisar i Sverige och resten av EU.

– Namninsamlingen visar vilket enormt stöd det finns för ett stärkt djurskydd för grisar. Över 100 000 namn är en väldigt stark opinionsyttring. Nu arbetar vi vidare för grisarna, bland annat inom ramen för kampanjen EndPigPain som fortsätter och för att få ett slut på den plågsamma koldioxidbedövningen inför slakt av grisar, säger Camilla Björkbom.

På mötet deltog också Gunnela Ståhle från Vi konsumenter och Bo Algers från Compassion in Word Farming Sverige, samt Linda Björklund, etolog Djurens Rätt. Under mötet framförde Djurens Rätt också att vi ser mycket positivt på det arbete som Sverige driver på EU-nivå, till exempel med undergrupper inom EU-plattformen för djurskydd.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: