Djurens Rätt
02 April 2012

Grisar kastreras fortfarande utan bedövning

Varje dag kastreras omkring fyra tusen nyfödda hangrisar i Sverige helt utan bedövning. I djurskyddslagstiftningen finns ett undantag som gör att just detta operativa ingrepp får utföras av vem som helst, och får göras helt utan bedövning. Undantaget är endast motiverat av ekonomiska skäl. Det finns ingenting som skiljer grisar från andra djur när det gäller smärtupplevelsen då deras testiklar skärs ut. Det är med andra ord ett fruktansvärt smärtsamt ingrepp.

Den obedövade kastreringen av smågrisar har varit hett omdebatterad i decennier. Djurens Rätt har drivit på för att kastrering av grisar, liksom andra operativa ingrepp, endast ska få utföras av veterinär och under bedövning. För ett år sedan infördes nya regler som istället möjliggjorde för lekmän att själva ge injektioner med smärtlindring till smågrisarna. Det är alltså inte i linje med våra krav, och inte den åtgärd som vi hade hoppats på från politiskt håll. 

Smärtlindring, inte bedövning

Från den första januari i år ingår ett krav på att grisar ska ges antingen smärtlindring eller bedövning vid kastrering i den så kallade "Grundcertifiering Gris", en obligatorisk certifiering som grisbranschen ålagt sig själva för att återvinna konsumenternas förtroende efter Djurrättsalliansens avslöjande om grisarnas situation vintern 2009. Men i praktiken har detta endast inneburit att grisarna får en injektion i nacken med smärtlindring, så kallad NSAID - samma ämne som i de flesta vanliga värktabletter. Direkt därefter utförs den smärtsamma kastreringen, innan läkemedlet har hunnit verka. Först en halvtimme senare ger injektionen någon effekt.

Lokalbedövning hos KRAV

För den knappa procent grisar som är KRAV-certifierade krävs dessutom bedövning. Denna görs genom en injektion av bedövningsmedel i testiklarna. Injektionen i sig är smärtsam, men skonar grisarna från den värsta smärtan i samband med ingreppet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: