Djurens Rätt
25 March 2020

Grisar utsätts för svårt lidande vid slakt

I boken ”Rapport från ett slakteri” beskriver veterinär Lina Gustafsson sina upplevelser av att ha arbetat på ett slakteri i Sverige där flera tusen grisar varje dag bedövas med koldioxid. I oktober lyftes samma fråga av en veterinärstudent i en debattartikel i Expressen. Djurskyddsexperter som Bo Algers och Per Jensen är några av dem som har uttalat sig kritiskt mot koldioxidbedövningen.

För Djurens Rätt är djurskydd vid slakt av grisar en prioriterad fråga. Arbetet för ett förbud mot koldioxibedövning av grisar från år 2025 och för att det avsätts resurser för forskning, driver Djurens Rätt både nationellt och på EU-nivå i samarbete med Eurogroup for Animals.

– Att det här fortfarande är den vanligaste bedövningsmetoden vid slakt av grisar är en skandal. Vad grisar och andra djur utsätts för i samband med slakt talas det tyvärr ofta väldigt tyst om från både näringen och från politiskt håll, av förklarliga skäl. En stor del av allmänheten tror nog att när grisar slaktas i Sverige så sker det snabbt och smärtfritt. Men det är inte sanningen och det behöver alla få veta, för grisarnas skull, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Upp till en och en halv minut i plågsam gas

Forskning har visat att grisar som utsätts för koldioxidbedövning lider av rädsla, smärta och stress.Det kan ta omkring en och en halv minut i gasen innan grisarna förlorar medvetandet. Sveriges lantbruksuniversitet har efterlyst mer forskning om bedövning vid grisslakt. Det pågår forskning om bedövning med kvävgasskum istället för koldioxid, men många frågetecken kvarstår. I samarbete med Eurogroup for Animals arbetar Djurens Rätt för att de bedövningsmetoder med störst potential ur ett djurvälfärdsperspektiv identifieras och för att resurser till forskning ska avsättas.

“Grisarna betalar priset”

Enligt Sveriges djurskyddslagstiftning ska djur vid slakt bedövas (det vill säga göras medvetslösa innnan avblodningen) på ett sätt så att djuret snabbt blir medvetslöst. Grundorsaken till att koldioxid används vid bedövning av grisar är att metoden möjliggör ett högt tempo på slakterierna. Många djur kan bedövas och avblodas på kort tid, vilket ses som en förutsättning för ett lågt pris på griskött.

– Det verkliga priset, det betalar grisarna. De betalar med sina liv och de betalar med stress, smärta och ångestkänslor i koldioxidgasen. Storskaligheten och effektivitet i form av tid och pengar, som är den krassa verkligheten i köttindustrin, är förödande när det kommer till hantering av djur vid slakt. Djur är kännande individer, det finns ingen godtagbar ursäkt för vad grisarna utsätts för. Det krävs handling nu av våra politiker, myndigheter och inte minst av branschen själv, säger Linda Björklund.

Att välja bort grisarna från tallriken till förmån för vego är vårt råd till var och en som inte vill ge sitt stöd åt den här hanteringen av djur.

VARNING FÖR STARKA BILDER. Så här ser det ut när grisar bedövas i koldioxid. Filmklippet kommer från den svenska forskningsstudien “Atkinson, S. et al. (2015) Group stunning of pigs during commercial slaughter in a Butina pasternoster system using 80% nitrogen and 20% carbon dioxide compared to 90% carbon dioxide. Sveriges lantbruksuniversitet, Department of Animal Environment and Health”.
 

 

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: