Djurens Rätt
11 February 2020

Grovt djurplågeribrott föreslås införas i Sverige

Utredningen om straff och andra sanktioner vid brott mot djur tillsattes av regeringen i augusti 2018 för att säkerställa att de allvarligaste brotten mot djur har tillräckligt stränga straff och att bestämmelserna om brott och straff är ändamålsenliga och effektiva.

- Vi har sett behovet av skärpta straff länge eftersom det är ett problem att brott som begås mot djur prioriteras ned av rättsväsendet. Att utredningen uttryckliga säger att de grövsta brotten ska prioriteras och få större genomslag är viktigt, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Utredningen föreslår att grovt djurplågeribrott införs i brottsbalken. Idag kan den som döms för djurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst två. Straffet för grovt djurplågeribrott föreslås vara fängelse i minst sex månader och högst fyra år. Enligt SR Ekot står samtliga riksdagspartier bakom förslaget i utredningen.

- Jag ser mycket positivt på att brottsrekvisitet grovt djurplågeri föreslås, det är något Djurens Rätt har arbetat för under lång tid. Samhället måste visa i handling att brott mot djur tas på allvar,säger Camilla Bergvall.

Sarah Mansouri

Sarah Mansouri

Ansvarig Välj Vego
Dela: