Djurens Rätt
18 October 2022

Han blir ansvarig för djurpolitiken

Djurens Rätt har länge arbetat för att Sverige ska få en djurskyddsminister i regeringen med tillhörande djurskyddsmyndighet. Dagen efter valet överlämnades fler än 35 000 underskrifter till Ulf Kristersson med uppmaningen att inrätta en djurskyddsminister i den kommande regeringen, men någon sådan sågs inte skymten av under dagens regeringsförklaring.

Landsbygdsministern är ansvarig för Jordbruksverket som har ett tudelat uppdrag - att dels jobba med djurskydd, dels säkerställa ekonomisk lönsamhet för svenska företag. Detta har visat sig vara svårt att kombinera då det förstnämnda ständigt underordnas det senare.

Med uppdraget som landsbygdsminister kommer en fantastisk möjlighet att förbättra livet för miljontals djur om den politiska viljan finns. Jag hoppas att Peter Kullgren är beredd att jobba för ett stärkt djurskydd, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Nedan listas 10 politiska prioriteringar som Djurens Rätt uppmanar landsbygdsminister Peter Kullgren att slå ett öga på. Läs mer om dessa här.

  • Alla hönor ska vara frigående
  • Avveckla pälsdjursfarmningen
  • Fasa ut koldioxidbedövningen av grisar inför slakt och ta fram effektivare bedövningsmetoder
  • Gör Sverige till en ledande nation i utvecklingen av djurfria forskningsmetoder
  • Ta fram en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök
  • Ersätt koldioxidbedövningen vid slakt av fiskar med bättre bedövningsmetoder
  • Halvera köttkonsumtionen inom offentlig sektor till 2030
  • Likvärdiga konkurrensvillkor för växtbaserad mat som för animaliska produkter
  • Minska storskaligheten på Sveriges djurfabriker genom att införa tak på antal individer
  • Prioritera djurskyddet högre och tydliggör var ansvaret ligger, genom att tillsätta en djurskyddsminister och djurskyddsmyndighet

Som Djurens Rätt rapporterade efter att majoritetspartierna i förra veckan presenterade sitt samarbetsavtal, finns i texten inte några konkreta förbättringar för djuren. Inriktningen på politiken verkar vara att anpassa Sverige till EU vilket i vissa fall skulle kunna innebära försämringar för djuren.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: