Djurens Rätt
27 September 2019

Handling krävs för att rädda klimatet

Barn, unga och vuxna som på Greta Thunbergs initiativ skolkar från skolorna och strejkar från jobben visar att det finns en stark kraft för förändring. Kanske står vi nu inför ett paradigmskifte där naturresurserna och djuren går från att vara vilka handelsvaror som helst, till att bli något som vi respekterar och värnar om. Framgången för demonstrationerna kommer dock endast att kunna bedömas i ljuset av de konkreta åtgärder som de leder fram till, åtgärder som reducerar utsläppen av växthusgaser. Inte minst i relation till jordbruket och matens klimatpåverkan.

Kopplingen mellan mat och klimat har blivit allt tydligare under den senaste tiden. IPCC belyser i sin senaste rapport hur dagens historiskt höga nivåer av köttkonsumtion leder till en ohållbar markanvändning. Skog skövlas för att bereda plats för odling av mat till djur som i sin tur ska bli mat till människor. Det är både ohållbart och ineffektivt, särskilt när vi människor blir allt fler. IPCC pekar på vikten av att fler går över till en växtbaserad kost om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna till under två graders uppvärmning.

De höga nivåerna av köttkonsumtion leder också till omfattande etiska problem med bristande djurhållning. Det är helt enkelt inte möjligt att producera dessa mängder kött utan att tumma på djurens välfärd. Det gäller inte minst kycklingarna i kycklingköttindustrin som lever sina korta liv under svår trängsel i enorma stallar utan möjlighet att utöva naturligt beteende. Hållbarhetsdebatten faller därför platt när etiken försvinner från diskussionen, så som i Kronfågels kampanj för det ”klimatsmarta kycklingköttet”. Hållbarhet och etik går hand i hand.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: