Djurens Rätt
17 October 2017

Hästar far illa på hormongårdar

PMSG, eller Pregnant mare's serum gonadotropin, är ett hormon som används för att framkalla brunst, den tid då honor av däggdjur är parningsvilliga, på konstgjord väg före artificiell insemination. Det används bl.a. inom uppfödningen av grisar, kor och försöksdjur.

För att få fram hormonet PMSG tas blod från dräktiga ston. Organisationerna Tierschutzbund Zürich och Animal Welfare Foundation har under flera år dokumenterat vad hästar i främst Sydamerika utsätts för när hormonet framställs. På senare dagar har avslöjandena fått stor spridning också i Sverige.

Organisationerna har i filmer och dokumentation från sk. hormongårdar i Uruguay kunnat visa på en hårdhänt hantering av hästar när blodet ska tas - för att få in de traumatiserade stona i boxen för blodtappning blir de slagna på huvudet med träkäppar och drivs regelmässigt på med elpåfösare. Medan de töms på blod händer det att svaga ston kollapsar och dör. Dessutom avbryts ofta dräktigheterna och stona får sedan föda fram sina döda foster skriver tidningen Hippson.

Ett upprop för att stoppa importen av PMSG till EU har på kort tid för nästan två miljoner namnunderskrifter. Vill du också skriva under uppropet så kan du göra det på https://secure.avaaz.org/campaign/en/horse_blood_fb1.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: