Djurens Rätt
21 September 2016

Hästdjurs välbefinnande på Europaparlamentets agenda

De centrala förslagen i betänkandet härstammar från en banbrytande rapport, "Removing the Blinkers", som skrevs av Eurogroup for Animals år 2015. Förslagen syftar till att bana väg för en rad förbättringsåtgärder för hästdjur inom hela EU.

I betänkandet föreslås bland annat att riktlinjer för vård och ägande av hästdjur tas fram, och att finansieringsmekanismer införs för att belöna ansvariga hästdjursägare, i synnerhet när det gäller små och självförsörjande jordbruk. Turister uppmanas också att belöna de företag som använder hästdjur på ett ansvarsfullt sätt.

 – Om förslagen antas av Europaparlamentet, kommer det att betyda att man kan ta itu med några av de mest grundläggande djurskyddsaspekterna som gäller hästdjur i Europa, och särskilt när det gäller behandlingen av hästdjur som används som arbetsredskap, säger Jessica Stark, kommunikationschef på World Horse Welfare.

Den fullständiga rapporten kommer att presenteras för Europaparlamentets jordbruksutskott den 12 oktober 2016. Initiativbetänkandet och mera information om tvärpolitiska djurskyddsgruppens möte hittar du här: www.animalwelfareintergroup.eu/2016/09/15/meps-urged-to-back-plan-for-better-equine-welfare.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: